Advokatska kancelarija Mavrenski je prva i jedina IT advokatska kancelarija u Republici Srbiji.

Naši advokati su jedini advokati u Srbiji sa akademskim kvalifikacijama za bavljenje IT pravom i imaju reputaciju advokata sa inovativnim i revolucionarnim rešenjima. Puno samoukih advokata tvrdi da poznaje dobro GDPR, zaštitu podataka, pravo interneta i pravo intelektualne svojine.

Međutim, malo je eksperata u ovim oblastima i svi oni rade sa nama!